Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem Twoich damych osobowych jest firma Trufey Sp. z o.o. z siedzibą w Żernicy,  ul. Ogrodowa 6b, 44-144 Żernica, NIP 969 160 70 33, REGON 243154284, telefon 22 350 07 00, biuro@trufey.pl

Serwis timepieces.pl przetwarza tylko konieczne do realizacji składanego zamówienia dane osobowe klientów (Imię, nazwisko, adres, adres mailowy oraz numer kontaktowy). 

Podanie odpowiednich danych osobowych jest niezbędne do zakończenia procesu rejestracji oraz realizacji zamówienia i wysyłki. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia tychże danych, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

W przypadku kiedy Klient skorzysta z opcji wysyłki kurierskiej Administrator przekazuje dane osobowe przewoźnikowi realizującemu zlecenie przesyłki. 

Klient w każdej chwili ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych - ich przeglądania, zmiany oraz usunięcia. Żądanie takie można kierować drogą elektroniczną poprzez wiadomość email na adres: biuro@trufey.pl

Podane przez Klienta dane mogą służyć profilowaniu - przetwarzaniu w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować ofertę sklepu do upodobań Klienta. Klient w każdej chwili może wnieść sprzeciw wobec takiego sposobu wykorzystywania swoich danych osobowych. Sprzeciw ten można kierować drogą elektroniczną poprzez wiadomość email na adres: biuro@trufey.pl

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Administrator zobowiązuje się do tajemnicy oraz nieujawniania danych osobowych osobom trzecim bez wiedzy i zgody Klienta. Dołoży także należytych starań, aby dane osobowe odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem nieuprawionych podmiotów.

W każdej chwili Klient ma prawo do wniesienia skargi dot. niewałściwego przetważania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Wypełniając formularz rejestracji w serwisie timepieces.pl lub/i podając dane niezbędne do finalizacji transakcji oraz realizacji wysyłki, kupujący oświadcza, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym.

Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez serwis, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgodny na przetwarzanie tych danych  uniemożliwia realizację złożonego zamówienia.

W ramach serwisu timepieces.pl istnieje możliwość dobrowolnego zarejestrowania się do usługi „newsletter”. Usługa ta pozwala na otrzymywanie przez Klienta informacji w postaci e-maili dotyczących najnowszej oferty sklepu. Zapisując się do usługi „newsletter” Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie podanego przez Niego adresu e-mail do celów marketingowych w ramach serwisu timepieces.pl.

Adresy przekazane serwisowi timpieces.pl podczas rejestracji do usługi „newsletter” służą tylko i wyłącznie do realizacji założeń tejże usługi. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usługi „newsletter”.

Na stronie serwisu timepieces.pl wykorzystywane są pliki cookies. Stosowane są  w celu zapewnienia wygody korzystania z serwisu wszystkim użytkownikom przy korzystaniu z oferty sklepu (zapamiętywanie preferencji           i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane                     w urządzeniu końcowym (np. komputerze, telefonie, tablecie) użytkownika. Jeżeli osoba odwiedzająca serwis timepieces.pl nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinna zmienić ustawienia swojej przeglądarki.