Zgoda na przetwarzanie danych przez sklep na potrzeby rejestracji lub zamówienia

Administrator danych osobowych.

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym przyjmuję do wiadomości, iż administratorem przekazanych danych osobowych jest firma Trufey Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6b, 44-144 Żernica (dalej: Administrator Danych). Przekazane dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora Danych wyłączenie w celu potrzeby rejestracji lub realizacji złożonego zamówienia. 

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podane dane mogą być przetwarzane przez Administratora Danych przez czas niezbędny dla realizacji zamówienia oraz rozpatrywania ewentualnych sporów na tle jego wykonania. Administrator Danych w związku z powyższym będzie przetwarzał podane dane osobowe w okresie 5 lat od ich udostępnienia.