Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisów internetowych Adsolutions s.c. (w tym portalu timepieces.pl) Publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych Adsolutions s.c. Poniższa POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązuje od 27 grudnia 2023 r. wraz z późniejszymi zmianami.


DEFINICJE 

Administrator: Adsolutions s.c. z siedzibą w Wilkowicach ul. Parkowa 4, 43-365, NIP: 9372500229. 

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adresy IP urządzenia, adresy e-mail, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii. 

Polityka: niniejsza „Polityka prywatności", znajdująca zastosowanie do serwisów internetowych Grupy Adsolutions s.c.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Serwisy: wydawane przez Administratora serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne z Grupy Adsolutions s.c. w tym portal timepieces

.pl, do których stosuje się niniejszą Politykę prywatności, udostępniane w domenach internetowych.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.  

Zaufani Partnerzy: podmioty, z którymi Administrator współpracuje tworząc Serwis, w tym reklamodawcy, pośrednicy, podmioty działające na rynku e–commerce, firmy badawcze, z uwzględnieniem podmiotów pełniących rolę współadministratorów; Administrator podejmuje współpracę z partnerami rekomendowanymi, partnerami Google lub innymi partnerami.

Współadministrator: współpracujący z Administratorem podmiot, z którym Administrator wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych. 

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie Danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Przycisk Zgody: udostępniony przez Administratora przycisk lub odnośnik umożliwiający wywołanie okna z funkcjonalnościami, za pomocą których Użytkownik może zadecydować o procesach przetwarzania swoich Danych osobowych przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów w tym: udzielić zgody na przetwarzanie Danych, odmówić jej udzielenia, ograniczyć jej zakres np. do określonych celów lub określonych podmiotów, zgodę wycofać, jak również, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Danych w oparciu o uzasadniony interes danego administratora; Przycisk Zgody odnajdziesz na stronach serwisów internetowych z Grupy Adsolutions s.c. w stopce (stopki szukaj na dole każdej strony internetowej)/

W związku z korzystaniem z naszych Serwisów zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Twoich Danych osobowych. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Twoje Dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz nasze Serwisy (także, jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach: 

 • w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do prawidłowego wykonania umowy, której Użytkownik Serwisu jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).; 
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw; 
 • w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING. 

Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych Danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa i sprawnego działania naszych usług. 

Formularze kontaktowe 

Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne. 

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane: 

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie Danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności. 
 •  

Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych 

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu dostosowywania treści redakcyjnych, a polegać to może na: 

 • wyświetlaniu ci treści redakcyjnych, które są dostosowane do Twoich deklarowanych preferencji; 
 • wyświetlaniu ci treści redakcyjnych odpowiadających Twojej geolokalizacji (np. treści o charakterze lokalnym); 
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści redakcyjnych do Twoich zainteresowań. 

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na dostarczaniu treści dostosowanych do Twoich preferencji. 

W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach wykorzystujemy Profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych, dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość. 

MARKETING 

Twoje Dane osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 

 • wyświetlaniu ci treści marketingowych niezależnych od Twoich preferencji (w tym reklama standardowa); 
 • wyświetlaniu ci treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna); 
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera); 
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). 

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy Profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych oceniamy Twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy Twoich zachowań na przyszłość. 

Reklama standardowa 

Reklama standardowa jest to reklama niezależna od preferencji użytkownika. W przypadku emisji takiej reklamy Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na realizacji umów z naszymi kontrahentami. 

Reklama behawioralna 

Reklama behawioralna jest to reklama, która jest dopasowana do preferencji użytkownika. Wyświetlenie Ci reklamy behawioralnej opiera się m.in. na Profilowaniu, czyli wykorzystaniu Twoich Danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Profilowanie dla celów marketingowych przez nas ma miejsce pod warunkiem, że wyrazisz zgodę (tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda ta jest dobrowolna. Zgoda może być wyrażona także poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlonym w oknie w procesie zbierania zgód. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność Profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem. Aby sprawdzić na jakiej podstawie nasi Zaufani Partnerzy dokonują Profilowania dla celów marketingowych zapoznaj się z informacjami udostępnionymi przez nich w ich politykach prywatności lub w ramach Listy Zaufanych Partnerów, którą odnajdziesz korzystając z Przycisku Zgody. Aby zmienić ustawienia prywatności dotyczące reklamy behawioralnej dla nas lub dla Zaufanych Partnerów, skorzystaj z Przycisku Zgody albo skontaktuj się z nami zgodnie z Danymi podanymi w Serwisie. Zmiana ustawień prywatności dokonana na stronie danego serwisu internetowego z Grupy Adsolutions s.c. zostanie zapisana jedynie dla serwisów udostępnianych w tej samej domenie. Aby zdecydować o zgodach na stronach serwisów z Grupy Adsolutions s.c. udostępnianych w innych domenach, dokonaj stosownych ustawień w wybranym serwisie internetowym właściwym dla danej domeny

Newsletter 

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, świadczymy usługę newslettera. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się na newsletter (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera. 

Dane osobowe są przetwarzane: 

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
 • w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym Profilowania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu naszych usług i produktów oraz usług i produktów naszych partnerów; 
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw. 

Marketing bezpośredni 

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem poczty e-mail wymaga Twojej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania Twoich Danych w celach marketingu bezpośredniego przed jej cofnięciem. Aby cofnąć zgodę skorzystaj z udostępnionych przez nas funkcjonalności albo skontaktuj się z nami zgodnie z Danymi podanymi w Serwisie.   

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki. 

W Serwisach wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi m.in. na udostępnienie treści publikowanych w Serwisach w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym.  

W zakresie, w jakim korzystamy z narzędzia Facebook (np. poprzez umieszczenie na stronie wtyczki: „Lubię to" czy „Udostępnij"), dochodzi do współadministrowania Danymi osobowymi Użytkowników pomiędzy nami oraz Facebook Ireland Limited. 

Więcej informacji o Facebook i uzgodnieniach pomiędzy współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) możesz znaleźć na stronie: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Logowanie w Serwisie za pośrednictwem platformy Facebook, jak również Google zostało opisane powyżej w sekcji REJESTRACJA W SERWISIE.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania Danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia Danych. 

Okres przetwarzania Danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

TWOJE PRAWA 

Przysługuje ci prawo: dostępu do treści Twoich Danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W zakresie, w jakim Twoje Dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zmienić ustawienia prywatności, wyrazić zgodę lub ją wycofać skorzystaj z Przycisku Zgody albo skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie. 

Prawo do sprzeciwu 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych: 

 • w celu marketingu bezpośredniego; 
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych jest nasz uzasadniony interes (np. nasze cele marketingowe, statystyczne, analityczne), tj. gdy Twoje Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; 

Aby zgłosić sprzeciw skorzystaj z Przycisku Zgody albo skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi w Serwisie. Zgłoszenie sprzeciwu na stronie danego serwisu internetowego z Grupy Adsolutions s.c. zostanie zapisane jedynie dla serwisów udostępnianych w tej samej domenie. Aby zgłosić sprzeciw na stronach serwisów z Grupy Adsolutions s.c. udostępnianych w innych domenach, dokonaj stosownych ustawień w wybranym serwisie internetowym właściwym dla danej domeny. Zgłoszenie sprzeciwu dokonane w obrębie danej aplikacji z Grupy Adsolutions s.c. zostanie zapisane jedynie dla tej aplikacji. Aby zgłosić sprzeciw w obrębie innych aplikacji z Grupy Adsolutions s.c. , dokonaj stosowanych ustawień w ramach wybranej aplikacji. 

Więcej informacji o Twoich uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w polityce transparentności (dostępnej tutaj), stanowiącej załącznik do niniejszej Polityki prywatności. 


ODBIORCY DANYCH 

W związku z realizacją naszych usług Twoje Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom, które są z nami powiązane – w tym spółkom z naszej grupy kapitałowej. 

O ile wyrazisz taką zgodę, Twoje Dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych. 

Twoje Dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

WSPÓŁADMINISTROWANIE  

Poniżej lista podmiotów, które są współadministratorami Danych osobowych z Adsolutions s.c. w wybranych obszarach:

1. Facebook Ireland Limited (zasadnicza treść uzgodnień - współadministrowanie Danymi osobowymi Użytkowników przez Adsolutions s.c. oraz Facebook Ireland Limited zostało opisane powyżej w sekcji PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE).

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Możliwe jest, że przekażemy Twoje Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, tylko gdy zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Twoich Danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez: 

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. 

Na Twoje żądanie udostępnimy ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na nasze zlecenie.

DANE KONTAKTOWE 

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@adsolutions.pl lub pisemnie na adres: Adsolutions s.c. ul. Parkowa 4 (43-365) Wilkowice. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie udostępnianych przez nas usług lub funkcjonalności możesz skontaktować formularz, do którego odnośnik odnajdziesz na stronach serwisów internetowych z Grupy Adsolutions s.c. w stopce lub kontakcie (stopki szukaj na dole każdej strony internetowej).

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 15 listopada 2023r.