Smartwatche

Czemu zegarek nie łączy się z telefonem?

W erze rozwijających się technologii noszonych, smartwatche stają się niezastąpionymi kompanami naszych smartfonów, pełniąc rolę osobistych asystentów, trenerów fitness, a nawet małych centrów multimedialnych. Mimo że te inteligentne urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby wzmacniać możliwości naszych telefonów, czasem zdarza się, że połączenie pomiędzy nimi zawodzi. Ta sytuacja może rodzić frustrację i pytania, co jest nie tak - dlaczego zegarek nie łączy się z telefonem?

Przyczyny tego problemu mogą być różnorodne i nie zawsze oczywiste. Niektóre z nich mogą leżeć w sferze konfiguracji i ustawień, podczas gdy inne wynikają z ograniczeń technologicznych lub nawet fizycznych aspektów otoczenia, w którym używamy naszych urządzeń. Wiedza na temat tego, jak prawidłowo zestawić połączenie oraz jakie kroki podjąć w przypadku problemów, to klucz do pełnego wykorzystania potencjału zarówno smartfona, jak i smartwatcha.

Rozwiązanie problemów z łącznością zegarka z telefonem może wymagać zarówno prostych interwencji, jak i głębszego zrozumienia sposobu działania tych urządzeń. W naszym artykule krok po kroku pokażemy, jak poradzić sobie z najczęściej występującymi przeszkodami, które uniemożliwiają płynną współpracę między smartwatchem a smartfonem. Czy problem wynika z kompatybilności systemów operacyjnych? A może kluczowe jest aktualne oprogramowanie i aplikacje? Przeanalizujemy każdy z tych aspektów i dostarczymy praktycznych wskazówek.

Tak jak w każdym związku, także i w przypadku połączenia technologicznego, kluczowe jest zrozumienie i spełnianie potrzeb obu stron. Kompatybilność urządzeń, aktualizacje oprogramowania, stan naładowania czy odpowiednia odległość – to wszystko odgrywa fundamentalną rolę w zdrowej "relacji" pomiędzy twoim zegarkiem a telefonem. Zapraszamy więc do lektury, dzięki której Twoje urządzenia będą mogły porozumiewać się ze sobą tak, jak tego oczekujesz.

Problemy z pierwszą konfiguracją połączenia

Ustanowienie pierwszego połączenia między smartwatchem a telefonem komórkowym może napotkać przeszkody technologiczne. Najczęstsze z nich dotyczą zgodności i aktualności oprogramowania, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obu urządzeń. Użytkownicy, którzy czekają na to, aby cieszyć się zaletami noszonej technologii, muszą być świadomi, że ich urządzenia potrzebują odpowiedniej konfiguracji, aby mogły sprawnie komunikować się ze sobą.

Podczas pierwszego parowania smartwatcha z telefonem, decydujące jest, aby system operacyjny obu urządzeń był kompatybilny. Na przykład zegarek z systemem przeznaczonym dla Androida może nie działać poprawnie z iPhone'em, co może prowadzić do problemów z parowaniem. Dlatego przed przystąpieniem do konfiguracji należy sprawdzić, czy nasze urządzenia są ze sobą kompatybilne.

Kolejnym kluczowym krokiem jest upewnienie się, że oprogramowanie zarówno smartwatcha, jak i telefonu komórkowego jest zaktualizowane do najnowszej dostępnej wersji. Producenci oprogramowania regularnie publikują aktualizacje, nie tylko w celu dodania nowych funkcji, ale również naprawienia znanych błędów i poprawienia bezpieczeństwa. Zignorowanie tej czynności może prowadzić do problemów z komunikacją, ograniczonej funkcjonalności lub niepoprawnego działania urządzeń.

Warto również zauważyć, że pierwsze połączenie często wymaga zaktualizowanej wersji dedykowanej aplikacji do zarządzania smartwatchem. W zależności od modelu zegarka, może być konieczne zainstalowanie specjalnej aplikacji producenta, która umożliwi zarządzanie ustawieniami, aktualizacjami oraz samym procesem parowania. Użytkownik musi więc upewnić się, że ma zainstalowaną i aktualną wersję odpowiedniej aplikacji, aby rozwiązać problemy z pierwszą konfiguracją połączenia i otworzyć drogę do pełnego wykorzystania potencjału swoich nowoczesnych urządzeń.

Kompatybilność z systemem operacyjnym

Podczas pierwszej konfiguracji połączenia z urządzeniem, jedną z kluczowych kwestii jest zapewnienie kompatybilności z zainstalowanym systemem operacyjnym. Współpraca między systemem a urządzeniem może determinować wzajemne funkcjonowanie i przepływ danych. Jeśli okaże się, że urządzenie nie jest kompatybilne z obecnym oprogramowaniem, użytkownik może napotkać szereg problemów, począwszy od błędów instalacyjnych, poprzez problemy z wydajnością, aż po całkowity brak możliwości połączenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania producenta odnośnie do wspieranych wersji systemów operacyjnych. W przypadku systemów Windows, Linux czy macOS, każda aktualizacja, patch czy service pack może wpłynąć na to, jak urządzenie będzie współpracować z komputerem. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem konfiguracji dokładnie zweryfikować zgodność sprzętową oraz oprogramowania posiadanego urządzenia z systemem operacyjnym, aby uniknąć nieoczekiwanych komplikacji.

W rzadkich przypadkach, brak kompatybilności może wynikać także z regionalnych wersji oprogramowania, które posiadają specyficzne ustawienia lub ograniczenia funkcjonalne. W takich sytuacjach pomocna może okazać się konsultacja z działem wsparcia technicznego producenta lub poszukiwanie aktualizacji firmware'u lub sterowników na oficjalnej stronie internetowej firmy. Kompatybilność urządzenia z systemem operacyjnym jest kluczem do zapewnienia stabilności pracy i pełnego wykorzystania potencjału sprzętu.

Aktualizacja oprogramowania i aplikacji

Kluczowym elementem zapewnienia płynnej komunikacji pomiędzy smartwatchem a smartfonem jest utrzymanie aktualnego oprogramowania i aplikacji na obu urządzeniach. Producentów smartwatchy i telefony regularnie wypuszczają aktualizacje oprogramowania, które nie tylko rozwijają funkcjonalności, ale również eliminują błędy i poprawiają zabezpieczenia. Zignorowanie tych aktualizacji może skutkować przeszkodami w komunikacji i ograniczeniami w działaniu urządzeń.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania na smartfonie:

 1. Przejdź do Ustawień w smartfonie.
 2. Wybierz opcję Aktualizacje oprogramowania lub podobną, zależnie od modelu telefonu i systemu operacyjnego.
 3. Jeśli jest dostępna aktualizacja, postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami, aby ją pobrać i zainstalować.

W przypadku smartwatcha proces aktualizacji może wyglądać następująco:

 1. Otwórz aplikację dedykowaną do zarządzania smartwatchem na swoim smartfonie.
 2. Zazwyczaj znajdziesz tam sekcję Aktualizacje oprogramowania lub podobną.
 3. Jak w przypadku telefonu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację, aby zaktualizować oprogramowanie zegarka.

Zarówno dla smartfonów, jak i smartwatchów, dobrym zwyczajem jest włączenie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji, aby uniknąć konieczności manualnego śledzenia nowych wersji oprogramowania.

Warto również zwrócić uwagę na aktualność aplikacji dedykowanej do zarządzania smartwatchem znajdującej się na smartfonie. W przypadku wystąpienia problemów, nieraz skuteczny jest reinstalacja tejże aplikacji, co pozwala na usunięcie ewentualnych błędów i przywrócenie poprawnej komunikacji między urządzeniami. Reinstalacja aplikacji może wymagać ponownego parowania, ale to mała cena za stabilne i rzetelne połączenie smartwatcha z telefonem komórkowym.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Jeśli doświadczamy problemu z nawiązaniem połączenia naszego smartwatcha z telefonem, istnieje kilka podstawowych kroków, które warto podjąć, aby możliwie szybko przywrócić należytą komunikację między tymi urządzeniami. Wyeliminowanie najbardziej powszechnych przyczyn nie tylko zwiększy szanse na skuteczne sparowanie, ale również pozwoli na lepsze zrozumienie działania naszych elektronicznych gadżetów.

Na wstępie, warto skupić się na sprawdzeniu poziomu naładowania baterii obu urządzeń. Powinniśmy upewnić się, że zarówno smartwatch, jak i smartfon posiadają dostateczną ilość energii, by umożliwić prawidłową komunikację. Często zaniedbywany aspekt, taki jak niewielki procent baterii, może być główną przyczyną niepowodzenia w parowaniu.

Kolejnym istotnym czynnikiem, o którym często zapominamy, jest znaczenie oddalenia pomiędzy urządzeniami. Technologia Bluetooth ma swoje ograniczenia, a zbyt duża odległość lub przeszkody fizyczne mogą znacznie osłabić sygnał. Dlatego zaleca się, aby podczas próby nawiązania połączenia, smartwatch znajdował się w bliskiej odległości od telefonu. Niektóre modele mogą wymagać, aby urządzenia były oddalone od siebie maksymalnie o kilka metrów.

Nie należy również pomijać kwestii takich jak aktualność systemów operacyjnych i oprogramowania – zarówno w zegarku, jak i w smartfonie. Często wystarczy upewnienie się, że wszystkie aplikacje i systemy są uaktualnione do najnowszych wersji, aby problem z połączeniem niemal natychmiast został rozwiązany.

Podsumowując, zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych technik diagnostycznych, warto zacząć od tych prostych, lecz często skutecznych metod. Starannie przeprowadzone sprawdzenie tych dwóch podstawowych kwestii to fundament przy diagnozowaniu problemów z połączeniem smartwatcha z telefonem.

Sprawdzenie poziomu naładowania baterii

Czasami źródłem problemów z połączeniem może być niewystarczający poziom naładowania baterii w urządzeniu. Warto więc rozpocząć diagnozę od sprawdzenia, czy nasze urządzenie mobilne, laptop czy inne sprzęty bezprzewodowe są odpowiednio naładowane. Niski poziom baterii może wpływać na zasięg odbioru sygnału, co z kolei może sprawiać wrażenie, że połączenie z siecią jest niestabilne lub prędkość transmisji danych jest ograniczona.

Aby sprawdzić stan naładowania baterii, należy:

 1. Zajrzeć do paska stanu, który znajduje się zazwyczaj w górnej części ekranu naszego urządzenia mobilnego. Ikona baterii często pokazuje w przybliżeniu jej aktualny poziom naładowania.
 2. Jeśli korzystamy z laptopa lub innego przenośnego komputera, poziom baterii można zwykle odczytać poprzez ikonę baterii na pasku zadań, umieszczoną również w dolnej prawej części ekranu.
 3. W przypadku braku wizualnych wskaźników, warto zanurkować w ustawieniach systemowych, gdzie sekcja 'Bateria' lub 'Zasilanie' dostarczy szczegółowych informacji.

Pamiętajmy, że nawet jeśli poziom naładowania baterii jest wystarczający, warto sprawdzić, czy stan samej baterii nie jest przyczyną problemów. W przypadku dłużej użytkowanych urządzeń akumulator może wymagać kalibracji lub nawet wymiany, jeśli jego żywotność dobiegła końca.

Znaczenie oddalenia pomiędzy urządzeniami

W procesie łączenia smartwatcha z telefonem jednym z kluczowych aspektów jest zapewnienie odpowiednio małego dystansu pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. Kwestię tego, jak blisko powinny się znajdować, dyktują techniczne ograniczenia technologii Bluetooth, która jest podstawowym środkiem komunikacji między większością inteligentnych zegarków a smartfonami.

Zasięg sygnału Bluetooth może różnić się w zależności od specyfikacji konkretnych modeli urządzeń, jednakże zazwyczaj dla sprawnego sparowania i utrzymania stabilnego połączenia, optymalna odległość wynosi od kilku centymetrów do 1-2 metrów. Zbyt duża odległość może skutkować tym, że urządzenia nie będą w stanie się wykryć lub połączenie będzie charakteryzować się niską stabilnością, co prowadzi do częstych rozłączeń.

Warto również wspomnieć, że poza samą odległością, na jakość sygnału mogą wpływać różnorodne przeszkody materialne. Do najczęściej spotykanych należą ściany, meble czy inne urządzenia elektroniczne, które skutecznie mogą osłabić lub zakłócić sygnał Bluetooth. Dlatego idealnym rozwiązaniem przy sparowywaniu jest znalezienie się w tym samym pomieszczeniu, bez bezpośrednich przeszkód blokujących linię sygnału między smartwatchem a smartfonem.

Mając na uwadze powyższe zalecenia, użytkownicy mogą znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo bezproblemowego nawiązania i utrzymania solidnej komunikacji pomiędzy swoimi urządzeniami. Tym samym zaradzą jednemu z często napotykanych problemów w procesie łączenia inteligentnych zegarków z telefonami komórkowymi.

Częste przyczyny braku łączności

Inteligentne zegarki są projektowane z myślą o bezproblemowej współpracy z naszymi smartfonami, lecz użytkownicy często napotykają na przeszkody techniczne, które utrudniają realizację tego celu. W niniejszym akapicie podjęliśmy się zadania wyjaśnienia najczęściej napotykanych problemów związanych z brakiem łączności między tymi urządzeniami.

Aktywny tryb samolotowy wyłącza wszystkie transmisje bezprzewodowe w telefonie, w tym także połączenie Bluetooth niezbędne do komunikacji ze smartwatchem. Często zapominamy o jego dezaktywacji po podróży lotniczej lub włączamy go nieświadomie, co jest równoznaczne z przerwaniem wszelkich prób nawiązania połączenia.

Natomiast Bluetooth to podstawowy sposób, w jaki smartwatch łączy się z telefonem. Problemy mogą pojawić się, gdy moduł Bluetooth w jednym z urządzeń jest wyłączony lub urządzenie jest już połączone z innym sprzętem, co skutkuje brakiem możliwości nawiązania nowego połączenia. Dodatkowo, zakłócenia w pracy Bluetooth mogą wynikać z przeszkód fizycznych lub interferencji z innymi urządzeniami korzystającymi z tej samej częstotliwości.

Przez Rozłączenia spowodowane ustawieniami aplikacji rozumiemy konfigurację aplikacji zarządzającej smartwatchem na telefonie, która może wymagać określonych uprawnień do pracy w tle, aby zapewnić ciągłość połączenia. Jeśli takie uprawnienia nie zostaną przyznane lub aplikacja będzie niewłaściwie skonfigurowana, może dojść do częstych rozłączeń lub całkowitego braku możliwości połączenia. Dlatego też, należy regularnie sprawdzać, czy aplikacje wykorzystywane do zarządzania smartwatchem są aktualne oraz odpowiednio skonfigurowane w ustawieniach naszego telefonu.

Rozwiązanie wymienionych problemów często wiąże się z prostymi działaniami, takimi jak sprawdzenie ustawień telefonu, weryfikacja stanu baterii, aktualizacja oprogramowania czy nawet restartowanie urządzeń. Zawsze pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i stabilności połączeń, aby móc cieszyć się pełnią możliwości, jakie oferują nasze inteligentne zegarki.

Aktywny tryb samolotowy i Bluetooth

Kiedy nasze urządzenie mobilne niespodziewanie traci łączność z siecią, jeden z możliwych scenariuszy to aktywny tryb samolotowy. Jest to funkcja, która została zaprojektowana, aby szybko wyłączyć wszystkie moduły komunikacyjne urządzenia, takie jak sieci komórkowe, Wi-Fi oraz Bluetooth. Aktywacja tego trybu jest często przypadkowa – wystarczy niechcący dotknąć odpowiedniej ikony w ustawieniach lub centrum sterowania.

Z kolei Bluetooth jest technologią pozwalającą na bezprzewodową wymianę danych na krótkich dystansach. Chociaż usługa ta jest stosunkowo stabilna, niekiedy zarówno włączenie, jak i wyłączenie Bluetooth może przyczynić się do problemów z łącznością. Na przykład, urządzenie może być niewidoczne dla innych lub nie może nawiązywać połączeń z akcesoriami, takimi jak słuchawki czy głośniki.

Jeśli doświadczamy trudności z połączeniem, warto upewnić się, że tryb samolotowy jest wyłączony, a Bluetooth jest aktywowany, jeżeli jest to wymagane do połączenia z innym urządzeniem. W przeciwnym razie, mimo prawidłowej konfiguracji i dostępu do sieci, urządzenie nie będzie w stanie skomunikować się z otoczeniem.

Rozłączenia spowodowane ustawieniami aplikacji

Aplikacje mobilne odpowiedzialne za zarządzanie smartwatchami mogą wymagać szczegółowego dostosowania ustawień, aby zapewnić optymalną komunikację z telefonem. Warto zatem przyjrzeć się nie tylko podstawowym ustawieniom Bluetooth, lecz również ważne są uprawnienia aplikacji oraz jej poprawne działanie w tle. Szczególnie systemy operacyjne iOS i Android bywają skonfigurowane w sposób, który służy oszczędzaniu energii i może automatycznie zamykać aplikacje działające w tle, co niestety może prowadzić do nieoczekiwanych rozłączeń pomiędzy urządzeniami.

Użytkownicy powinni pamiętać o ważnym aspekcie, jakim jest zezwolenie na stałe działanie aplikacji w tle, co umożliwia smartwatchowi nieprzerwany dostęp do danych z telefonu. Bez tego, połączenie może być automatycznie zrywane w wyniku działania oszczędzania energii lub podczas gdy aplikacja nie jest aktywnie używana.

Ponadto, ważne jest, aby regularnie sprawdzać, czy aplikacja zarządzająca smartwatchem została zaktualizowana do najnowszej dostępnej wersji w sklepie z aplikacjami. Aktualizacje często naprawiają błędy, które mogą rozwiązywać problemy z połączeniem oraz poprawiają stabilność i wydajność aplikacji.

Podsumowując, w celu zapobiegania rozłączeniom spowodowanym ustawieniami aplikacji, użytkownik powinien sprawdzić uprawnienia aplikacji, zapewnić działanie w tle oraz regularnie aktualizować wszystkie składniki oprogramowania, które są zaangażowane w komunikację pomiędzy smartwatchem a smartfonem.

Funkcjonalność smartwatcha bez telefonu

Smartwatche zyskują na popularności, oferując szerokie spektrum funkcji, które są najbardziej efektowne, gdy urządzenie jest połączone ze smartfonem. Jednak nawet gdy połączenie zostanie przerwane, czy to z powodu problemów technicznych, czy świadomego wyboru użytkownika, zegarki te zachowują część swojej funkcjonalności, służąc więcej niż tylko do odmierzania czasu.

W niektórych modelach dostępne są podstawowe funkcje, takie jak wyświetlanie czasu, strefy materiałów edukacyjnych, alarmy, stoper czy nawet śledzenie aktywności z zastosowaniem wbudowanych czujników, takich jak krokomierz lub monitor tętna. Dzięki temu nawet bez sparowania ze smartfonem możemy korzystać z podstawowych narzędzi monitorujących naszą codzienną aktywność fizyczną oraz zdrowie.

Niektóre nowoczesne smartwatche posiadają także własną pamięć wewnętrzną, na której można przechowywać muzykę i odtwarzać ją bezpośrednio z zegarka, co jest szczególnie przydatne podczas biegania lub ćwiczeń, gdy chcemy zostawić telefon w domu. Dodatkowo modele z wbudowanym modułem GPS mogą śledzić trasę naszych treningów, a te z wydzieloną kartą SIM umożliwiają wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie aplikacje i funkcje będą dostępne w trybie offline. Bez połączenia ze smartfonem utracimy dostęp do powiadomień, aplikacji zależnych od danych z telefonu czy personalizacji ustawień, które wymagają współpracy z aplikacją mobilną. Mimo to, smartwatch wciąż może służyć jako efektywne narzędzie do zarządzania naszym czasem i zdrowiem, będąc wsparciem w dążeniu do lepszej formy i samopoczucia.

Ograniczenia bez połączenia z telefonem

Smartwatche zyskują coraz większą popularność jako urządzenia wspomagające codzienne funkcjonowanie. Jednak ich autonomiczność może być ograniczona w przypadku braku połączenia z telefonem komórkowym. Użytkownicy, którzy zdecydują się na korzystanie ze smartwatcha niezależnie od telefonu, mogą napotkać pewne ograniczenia.

 • Funkcje komunikacyjne: Bez dostępu do telefonu, użytkownik nie będzie mógł odbierać połączeń ani wysyłać wiadomości SMS przez smartwatch. Większość zegarków nie posiada własnego modułu GSM, co oznacza, że te funkcje komunikacyjne są niedostępne bez sparowanego urządzenia mobilnego.
 • Powiadomienia: Bez połączenia z telefonem smartwatch nie wyświetli nowych powiadomień z aplikacji, co jest jedną z kluczowych cech użyteczności tych urządzeń. Powiadomienia o wiadomościach, mailach czy aktualizacjach w mediach społecznościowych wymagają połączenia z telefonem.
 • Dostęp do internetu: Chociaż niektóre modele smartwatchy mają własne połączenie WiFi, ich możliwości przeglądania sieci są mocno ograniczone w porównaniu do smartfona. W wielu przypadkach użytkownik straci dostęp do funkcji wymagających połączenia z internetem bez telefonu.
 • Pojemność pamięci: Smartwatche mają zazwyczaj znacznie mniejszą pojemność pamięci niż smartfony, co może ograniczać ilość muzyki, zdjęć czy aplikacji, które można zapisać bezpośrednio na urządzeniu.
 • Zgodność aplikacji: Niektóre aplikacje na smartwatchach są jedynie rozszerzeniami aplikacji znajdujących się na telefonie i nie będą działały poprawnie lub w ogóle bez połączenia ze smartfonem.
 • Aktualizacje oprogramowania: Wiele smartwatchy otrzymuje aktualizacje oprogramowania bezpośrednio poprzez sparowane urządzenie. Bez tej koneksji może nie być w stanie otrzymać ważnych ulepszeń lub poprawek bezpieczeństwa.

Niektóre z tych ograniczeń mogą być zniwelowane poprzez zakup smartwatcha z własną kartą SIM i LTE, co daje większą niezależność od telefonu. Jednakże taka opcja wiąże się zwykle z dodatkowymi kosztami za usługi sieci komórkowej i może wpływać na czas pracy urządzenia na baterii.

Możliwości niezależne od sparowania z telefonem

Współczesne smartwatche są zaprojektowane w taki sposób, aby mogły działać jako samodzielne urządzenia. Chociaż integracja z telefonem komórkowym znacząco rozszerza ich funkcjonalność, to i bez połączenia, zegarki inteligentne oferują szereg możliwości. Poniżej przedstawione zostają kluczowe funkcje, które użytkownicy mogą cenić w smartwatchach działających niezależnie od telefonu.

 • Monitorowanie aktywności fizycznej: Większość inteligentnych zegarków posiada wbudowane czujniki do śledzenia twojej aktywności fizycznej, mierząc kroki, dystans, spalone kalorie oraz monitorując sen. Są one przydatne dla osób dbających o formę, nawet kiedy telefon nie jest w pobliżu.
 • Odtwarzacz muzyki: Niektóre modele umożliwiają przechowywanie plików muzycznych, dzięki czemu możesz słuchać muzyki bezpośrednio z zegarka za pomocą bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, co jest wygodne podczas ćwiczeń.
 • Nawigacja GPS: Zegarki z wbudowanym GPS mogą funkcjonować jako samodzielne urządzenia nawigacyjne, rejestrując trasę podczas wędrówek czy jazdy na rowerze, bez konieczności posiadania telefonu.
 • Płatności zbliżeniowe: Niektóre smartwatche umożliwiają realizowanie płatności zbliżeniowych, na przykład poprzez usługę NFC, co sprawia, że zakupy stają się jeszcze prostsze i wygodniejsze.
 • Zegar i budzik: Podstawowe funkcje związane z czasem, takie jak zegar, timer, stoper czy budzik, pozostają dostępne bez dostępu do telefonu i są przydatne w codziennym zarządzaniu czasem.

Smartwatche działają więc dobrze jako narzędzia wspomagające zdrowy styl życia oraz jako pomocnicy w codziennych czynnościach. Dzięki nim możesz pozostać aktywny i zorganizowany, nawet gdy zdecydujesz się zostawić telefon w domu czy po prostu nie masz go przy sobie.

Najnowsze
Gdzie jest kod QR w zegarku?
Gdzie jest kod QR w zegarku?
Co musi mieć smartwatch żeby nim placic?
Co musi mieć smartwatch żeby nim placic?
Jaki jest najlepszy zegarek biegowy?
Jaki jest najlepszy zegarek biegowy?